ue

Projekt pt. „Wzrost zdolności produkcyjnych i uruchomienie produkcji biodegradowalnych opakowań kartonowych gwarantem rozwoju i konkurencyjności firmy PANORAMA” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach”

 

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz wdrożenie innowacyjnych biodegradowalnych opakowań kartonowych.

 

Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa dzięki implementacji wyników prac B+R, na bazie których wdrożona zostanie udoskonalona technologia produkcji innowacyjnych biodegradowalnych opakowań kartonowych. Do oferty firmy i na rynek regionalny, krajowy i zagraniczny wprowadzona zostanie innowacja produktowa, która będzie wynikiem wdrożonej innowacji procesowej i zaimplementowanych wyników prac B+R. Wprowadzony zostanie nowy produkt, tj.: opakowania kartonowe uszlachetnione (złocone) i zabezpieczone (znakowane), w których uszlachetnienia i zabezpieczenia będą wykonane z materiałów biodegradowalnych – będą to opakowania BIO uszlachetnione i BIO zabezpieczone, w tym linia opakowań EKO, czyli opakowania w 100%-ach biodegradowalne, które oprócz tego że będą posiadały BIO uszlachetnienia lub BIO zabezpieczenia będą wykonane z ekologicznych materiałów.

Wartość projektu:  9 185 717,15 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 5 074 950,64 PLN

 

 

Projekty Unijne

I.  Projekt pt. GRANT2/156

Z przyjemnością informujemy, iż „PANORAMA” s.c. Leszek i Maria Staleńczyk realizuje grant  nr GRANT2/156 udzielony w ramach projektu ,,Granty na badania i rozwój” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 „Bon na usługi badawcze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020.

Cel projektu:

Celem grantu jest zakup usługi badawczej polegającej na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych obejmujących eksperymentalne prace rozwojowe nad koncepcją wykonania zabezpieczeń i uszlachetnień na opakowaniu kartonowym przy zastosowaniu do wykonania zabezpieczeń i uszlachetnień materiałów w 100%-ach biodegradowalnych oraz zakup usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu procedury dokonania zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej na terenie Polski.

 Planowane efekty:

Wyniki prac badawczo-rozwojowych pozwolą na wprowadzenie do oferty firmy udoskonalonych produktów – opakowań kartonowych posiadających zabezpieczenia
i uszlachetnienia przy zastosowaniu do wykonania zabezpieczeń i uszlachetnień materiałów
w 100%-ach biodegradowalnych.

 Wartość projektu: 123 550,00 PLN

 Wkład Funduszy Europejskich: 85 467,50 PLN

 

Projekty Unijne

 

II.  Projekt pt. „Dywersyfikacja oferty firmy PANORAMA poprzez wprowadzenie na rynek ekoinnowacyjnych bezpiecznych i zabezpieczonych opakowań z papieru i tektury” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, 1. Oś priorytetowa: „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3.: „Wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach”.

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym oraz krajowym poprzez dywersyfikację produkcji i wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa i na rynek docelowy ekoinnowacyjnych bezpiecznych
i zabezpieczonych opakowań z papieru i tektury.

Planowane efekty:

Efektem realizacji inwestycji będzie wdrożenie udoskonalonej technologii produkcji opakowań z papieru i tektury oraz wyników prac B+R, na bazie których przedsiębiorstwo rozpocznie produkcję ekoinnowacyjnych bezpiecznych
i zabezpieczonych opakowań z papieru i tektury.

Wartość projektu:  8 411 502,11 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 103 171,76 PLN

Projekty Unijne